วิธียกโคนผมถาวร
หมดปัญหาผมลีบแบนด้วยการยกโคนผมถาวร