กาลครั้งหนึ่ง คนหัวล้านกับความใจน้อย
หัวล้านคนใจน้อย