ข้อเสียของการสระผมทุกวัน
สระผมทุกวันเป็นเรื่องจำเป็นหรือมั่วนิ่ม