สาเหตุโคนผมมัน
โคนผมก็มัน ปลายผมก็แห้ง จะจัดการอย่างไรดี