เกลือ
DIYแก้ผมร่วงด้วยแชมพูเกลือ~จะสระหรือจะเซ็ตผมก็สวย~