รากผมสีขาว มีสาเหตุเกิดจากอะไร

 

เมื่ออายุมากขึ้น หลายคนคงสงสัย "รากผมสีขาว" เกิดจากอะไร ทำไมบางคนเริ่มมีผมหงอกตั้งแต่ยังวัยรุ่น ผมของแต่ละคนมีสีที่แตกต่างกัน สาเหตุหลักแล้วมาจากพันธุกรรม ซึ่งตัวการสำคัญที่คอยผลิตเม็ดสีผมคือ รากผม นั่นเอง เมื่อรากผมผลิตเม็ดสีผมจำนวนมากและเข้มข้น เส้นผมก็จะมีสีเข้ม แต่ถ้าเม็ดสีถูกผลิตจำนวนน้อย เส้นผมก็จะมีสีอ่อนนั่นเอง และสีของเส้นผมจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามสภาพของร่างกาย

รากผมสีขาว

รากผมสีขาว หรือ ผมหงอก ในทางการแพทย์ไม่ได้มีสาเหตุมาจากรากผมผลิตเม็ดสีขาวแทนเม็ดสีดำ แต่เกิดจากการที่รากผมหยุดการผลิตเม็ดสี หรือ ไม่สร้างเม็ดสีผม ทำให้เส้นผมไม่มีสี กลายเป็นผมขาวหรือเทานั่นเอง บริเวณรากผมจะมีเซลล์ที่ชื่อว่า เมลาโนไซต์ (Melanocytes) ที่สร้างเม็ดสีเมลานิน แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ Eumelanin และ Pheomelanin สีผมของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของทั้งสองนี้ที่ร่างกายผลิตออกมา และเมื่อคนเราอายุมากขึ้น เมลาโนไซต์จะผลิตเม็ดสีเมลานินน้อยลง เป็นสาเหตุให้รากผมสีขาว

รากผมสีขาว

จากงานวิจัยในวารสารการแพทย์ปี ค.ศ. 2005 พบว่า ชาวตะวันตกจะเริ่มมีรากผมสีขาวเมื่ออายุประมาณ 35 คนเอเชียจะเริ่มมีผมหงอก เมื่ออายุ 30 ปลายๆ ส่วนชาวแอฟริกัน-อเมริกันจะเริ่มผมขาวเมื่ออายุประมาณ 45 ขึ้นไป หากเริ่มมีรากผมสีขาวก่อนอายุ 30 หรือ ผมหงอกก่อนวัย อาจเกิดจากหลายปัจจัย  เช่น ความเครียด พักผ่อนน้อย พันธุกรรม หรือ สาเหตุร่วมอื่นๆ

รากผมสีขาว อาจเกิดจากสภาพร่างกาย ภาวะโรคต่างๆ เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำให้ผมขาวเป็นหย่อมๆ หรือผู้ที่ขาดสารอาหาร เช่น ทองแดง เหล็ก วิตามินบี เป็นต้น ส่งผลให้เส้นผมไม่แข็งแรง อ่อนแอ สีผมขาวก่อนวัย หรือแม้กระทั่งโรคโลหิตจาง เกิดจากเลือดไปหล่อเลี้ยงรากผมไม่เพียงพอ ทำให้เกิดผมหงอกได้

รากผมสีขาว อาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ อย่างเช่น การสูบบุหรี่ มันไม่ได้ทำลายแค่ปอดเท่านั้น แต่ยังทำลายอวัยวะภายในอื่นๆอีกด้วย การสูบบุหรี่จึงมีผลกระทบต่อระบบการผลิตเม็ดสีของผม ผู้ที่สูบบุหรี่จึงเสี่ยงผมขาวได้เร็วกว่าคนในวัยเดียวกัน หรือ เรียกว่าแก่ก่อนวัย นั่นเอง

รากผมสีขาว

ยังพบงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ปี ค.ศ. 2013 ว่า ความเครียด ลดประสิทธิภาพในการทำงานของสเต็มเซลล์ที่รากผมโดยตรง ทำให้รากผมไม่แข็งแรง การผลิตเม็ดสีผมผิดปกติ รากผมจึงขาวได้ง่าย และอาจเกิดปัญหาผมร่วงตามมา

เพื่อป้องกันรากผมขาวก่อนวัยอันควร นอกจากลดความเครียด และงดสูบบุหรี่แล้ว ยังต้องเลือกรับประทานอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน เน้นโปรตีน วิตามินบี12 และที่สำคัญ ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเช่นกัน รวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างสมดุล เลือดไหลเวียนดี ส่งผลให้ผมมีสุขภาพดีและสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปพร้อมๆกัน