ผมหงอกกลับกลายเป็นดำ
ผมหงอกกลับกลายเป็นผมดำ
ผมหงอกกลับมาดำ