แห้งติดหนังหัว
รังแค ติด หนัง หัว
ช่วยด้วย หนังศีรษะแห้งเป็นสะเก็ด !!!!