ผมเสีย
ต่อผม รังสิต
ผมขาดหลุดร่วงเกิดจาก
หมักผมเสีย
หัวล้านอายุน้อย
ผมแตกปลายใช้อะไรดี
ผม แตก ปลาย เกิด จาก อะไร