ฝันเห็นผมหงอกบนหัวตัวเอง
ฝันเห็นผมหงอกของตัวเอง
ฝัน ถอน ผม หงอก ตัว เอง