ปัญหาหัวล้านและหัวเถิก
หัวล้านอายุน้อย
ปลูกผม ชลบุรี
หัวเถิก คือ
หัวเถิก คือ
หน้าผาก กว้าง ทํา ผม ทรง ไหน ดี
หัวล้าน ตัดผมทรงไหนดี