ปัญหาหัวล้านและหัวเถิก
ปลูกผม ชลบุรี
หัวเถิกเกิดจาก
หัวเถิก คือ
หัวเถิก คือ
หัวล้าน Pantip
หน้าผาก กว้าง ทํา ผม ทรง ไหน ดี