ผมแตกปลาย
ผมเสียจากการยืด
ผมที่แห้งชี้ฟู
โคนผมก็มัน ปลายผมก็แห้ง จะจัดการอย่างไรดี
บํา รุ ง ผม เสีย มาก
ผม เสีย หนัก มาก
รู้ทันปัญหาผมเสียแตกปลายก่อนใคร