ตัดผม
หัวเถิก คือ
หัวล้าน ตัดผมทรงไหนดี
ผมเสียตัดทรงไหนดี