ผมหงอก
ต่อต่อยผมหงอก
ผู้หญิงหัวเถิก
ผมที่แห้งชี้ฟู
ผมหงอกกลับกลายเป็นผมดำ
ผมหงอกก่อนวัยอันควร