เส้นผมร่วง
ผมเสียแห้งชี้
หัวเถิก
ผมเสียจากการยืด
ผมที่แห้งชี้ฟู