ผมร่วงเป็นหย่อมๆ
ผม ร่วง เป็น หย่อม
รังแคกับหนังศีรษะลอกต่างกันอย่างไร
ผมร่วงตรงกลาง
ผมร่วงเป็นวง