ไรผม
ไรผมคือ
ทรงผมรับปริญญา หัวล้าน
ยา ปลูก ไร ผม หน้าผาก
ไรผมคือ
สิวบริเวณไรผมช่วงท้ายทอย
ไรผมหมายถึง