เส้นผมขาดง่าย
ผมเสียแห้งชี้
หัวเถิก
ผมเสียจากการยืด
ผมที่แห้งชี้ฟู
ผมเสียตัดทรงไหนดี
รู้ทันปัญหาผมเสียแตกปลายก่อนใคร