ผมร่วง
ผมร่วงทํายังไงดี
ผมร่วงต้องกินอะไร
ผม ร่วง ทุก วัน
ผม ร่วง จน บาง
ผม ร่วง ทํา ไง ดี